Jak poznat, že se pes necítí v pořádku.

Strach jako součást evoluce.

Co jsou a jak fungují emoce

Příčiny a vznik strachového, stresového a neurotického chování u psů.

Prevence vzniku problémů.

Efektivní metody a postupy řešení strachu u psů.

- desenzitace na konkrétní podněty

- nácviky reálných situací

- správná komunikace při tréninku a při reálných situacích

- postupy pro zvýšení sebedůvěry a sebevědomí psa 

Hry pro snížení a odstranění strachu.

Příklady vyřešených případů z praxe. 

 

Nejbližší akce