Agrese jako součást přežití druhu.

Vznik agresivního chování.

Včasné rozpoznání nastupující agrese.

Pozitivní metody a postupy pro řešení agresivního chování.

Příčiny a typy agresivního chování,

Práce s agresivními psy pro návrácení důvěry v člověka, lidi, psy a situace 

Příčiny agresivního chování (nejčastější chyby v komunikaci vedoucí k posilování problému,

Práce s emocemi psa, rozpoznání, změny

Zeslabování pomocí správné komunikace,

Učení správnému chování,

Postupy zvyšování sebedůvěry, 

Příklady vyřešených případů z praxe.

Hry pro řešení agresivního chování.

 

 

 

Nejbližší akce