Možné příčiny agrese.

Agrese jako součást přežití druhu.

Vznik agresivního chování.

Včasné rozpoznání nastupující agrese.

Pozitivní metody a postupy pro řešení agresivního chování.

Příklady vyřešených případů z praxe.

Hry pro řešení agresivního chování.

 

Termíny akcí