Příčiny vzniku hyperaktivního a reaktivního chování.

Rozdělení podle projevů a typů reakcí.

Metody a postupy řešení.

Příklady z praxe.

Hry pro řešení reaktivního a hyperaktivního chování.

 

Termíny akcí