Škola pracovní a zábavné kynologie se změnila.

Kvalitní a pozitivní služby pokračují na www.PsychologPsu.cz

Tyto stránky nejsou od 1. 1. 2018 aktualizovány.

 

 

 Přednášky a akce najdete přímo na prihlasky.kynolog.cz

 

Škola pracovní a zábavné kynologie se změnila.

Kvalitní a pozitivní služby pokračují na www.PsychologPsu.cz

Tyto stránky nejsou od 1. 1. 2018 aktualizovány.

 

 

 Přednášky a akce najdete přímo na prihlasky.kynolog.cz

 

Pes jako důstojný partner

Psa chápeme jako samostatnou myslící a cítící bytost a ne jen jako vykonavatele rozkazů bez nároku na vlastní vůli. Psi mají vždy jasný důvod pro své chování, i když není vždy jasně čitelný. Zvláště při řešení problémového chování je potřeba jasně chápat "psí řeč", tedy chápat, jak a proč se pes chová. Pouze při hlubokém porozumění psího chování je možné dělat správný a spravedlivý výcvik psa. Pochopení psího jazyka také pomáhá při výcviku a výchově zejména proto, aby pes pochopil, co se od něj očekává. A pouze v případě, že pes ví, co se od něj očekává, může být výcvik úspěšný, zábavný, pes bude motivovaný a chtít se rád učit.

Výcvik na základě znalosti psí komunikace

Školy, cvičiště a jednotlivci nabízejí různé metody výcviku psů, stejně jako je najdeme v literatuře, i profesionálové mají protichůdné názory na výcvik psů. To je důkazem že ne vždy jsou připraveni respektovat, že pes je živá bytost a každý pes je individualita. Proto přicházíme s výcvikovými metodami, které nepůsobí psovi bolest, strach či by snižovaly jeho důstojnost. Nucení v jakékoli podobě není žádoucí. Také odmítáme metody, které sice nepůsobí psovi bolest avšak při bližším pohledu působí psovi stres, nátlak či nepohodlí.

Výcvik pomocí pozitivních metod, učení úspěchem

Hlavním nástrojem při výcviku jsou široké a přesné znalosti o biologických základech učení u psů. Výcvik je založen na učení psa při optimálních podmínkách, které jsou vytvořeny pro rozvinutí dovedností psa. Dalším důležitým nástrojem je odměna. Kousek pamlsku ve správný moment pomůže psovi ke mnoha malým úspěchům v oblasti vzdělávání a zvyšování svých velkých ambicí a pes tak zůstává motivovaný a těší se na výcvik. A psi kteří mají chuť a vůli se učit nikoli pomocí strachu z trestu ale proto že to jejich lidé chtějí. Pokud je to dodrženo, psi a lidé začnou komunikovat s ostatními. Harmonické soužití je pak logickým vyústěním a jakékoli jiné nástroje jsou rázem zastaralé.

Vytvoření zdravého vztahu mezi člověkem a psem

Jasné pochopení interakce mezi psem a člověkem a jejich každodenní interakce mezi psy a lidmi vytváří výborný vztah. Dostatek znalostí o chování a komunikaci psů může také v obtížných situacích významně pomoci. Často také tím, že lidé získají nezbytnou "suverenitu", stanou se vůdci smečky, a tím odstraní většinu nepochopení a vytvoří vztah založený a na důvěře, nikoli na vynucené slepé poslušnosti.

Nejbližší akce